Newsletter

Pre New Year’s Eve Party With ME!

27.12.2012 Perşembe gecesi, yani yarın gece Quit‘ de çalıyorum. Adını da erken yılbaşı partisi koyduk. Yılbaşı kutlamanızdan daha fazla eğlenceyi garanti ediyorum! Ediyorum, evet! Gelin! Bir önceki parti günlüğüde burada tık tık!  . )

I’m playing at Quit on 27.12.2012 Thursday, so tomorrow. And we call it  pre new year’s eve party. I guarantee that you will have fun more than your own new year’s eve party. Yes I do guarantee! Come! You see previous event’s diary here click click.  . )

Facebook event link

Quit’s facebook page

COME DANCING!

LEAVE A COMMENT